หรือคุณสามารถโหลดได้จากเว็บบอร์ดครับ
  
 
 
 
 

  
 
 
 
Paint Thai (เมนูไทย ผสม En)             : Download 525KB 
Paint Shop Pro32 (เมนูไทย ผสม En)  : Download 815KB
iPad XP (ทำ Windows เป็น iPad)       : Download 38MB
Super Shutdown (ปิดเครื่องด่วน)         : Download 400KB
Analog_Clock                                    : Download 1MB 
Aqua_Dock3                                     : Download 2MB 

VLC 1.11 (ใช้ดูหนังฟังเพลงได้ทุกสกุล พร้อม skin จัดมาให้แล้วแบบตายตัว 3skin)   : Download 65MB 
VLC 1.11 upgrade    : Download 353KB 

ClocXClocX 1.5b2 JAMESCOM  (นากามีเสียงพูดบอกทุกชั่วโมง โม.เองน่าใช้มาก เจ๋งสุดๆ)     
                               : Download 28MB

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE